Hakkında

 

Fen-Edebiyat Fakültesi, Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde 2007 yılında kurulmuştur. Fakültemizin gelişmekte olan Felsefe Bölümü bünyesinde Öğretim üyesi kadrosunda 1 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüz 2016-2017 Öğretim Yılında ilk öğrencilerini alarak felsefe öğretimine başlamıştır.

Misyon

Felsefe bölümünün misyonu; genel olarak, bilgiyi keşfetme ve bilgiye işlerlik kazandırma yollarından biri olarak felsefeyi ve bu özel araştırma alanının tarihini tanıtmak, böylelikle felsefi analiz gücü ve felsefi birikim elde etmiş bireyler yetiştirmektir. Bölümün daha özel gayesi, bütün bilgi türlerine duyarlı, eleştirel kavrayış gücü yüksek, entelektüel sezgisinin gelişmişliği sayesinde çevresindeki varlıklara ve çağdaş olgulara duyarlı, insan haklarına ve hukuka,  insan aklına saygı duyan bireyler yetiştirmektir. Bu şekilde öğrencilerin, algı ve analiz becerileri yüksek bireyler olmaları, dünyayı daha gerçekçi bir şekilde tanımaları ve kendilerini gerçekleştirmeleri sağlanacaktır. Belirtmek gerekir ki, bölümümüz, ulusal ve uluslar arası bilgi ve kültür birikimini disiplinler arası bir kavrayış ve analiz gücüyle birleştirerek yurdumuzun felsefi gelişmişliğini daha ileri bir noktaya taşıyacak bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bütün bunları sağlayacak en önemli zeminin özgür düşünce ortamı olduğunu temel bir ilke olarak kabul eden bölümümüzde en geçerli yöntem, tam anlamıyla önyargısız, özgür ve eleştirel düşüncenin izlenmesidir.

Vizyon

İnsanlık tarihi bilgi ve kültür mirasının vazgeçilmez bir parçası olan felsefi bilgiyi özümseyerek geliştirebilen ve bu akademik araştırma alanından hareketle çağını doğru bir şekilde değerlendirebilen bireyler yetiştiren bir bölüm olmak. Vizyonumuz, temas edilen misyona uygun olarak, bilimsel ve toplumsal gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla izleyen, bunları neden sonuç ilişkileriyle doğru bir şekilde değerlendiren, bilgi, beceri ve değerlerle donanmış, paylaşımcı, katılımcı, önyargısız ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir.